Thanh toán

ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 
 
 
NGÂN HÀNG VIETCOMBANK  - CN TP. Hồ Chí Minh
TÊN TK: NGUYỄN THỊ NHỰT PHƯỢNG
SỐ TK: 007 100 216 2301
 
 
 
NGÂN HÀNG Á CHÂU - ACB CN TRẦN NÃO
TÊN TK: NGUYỄN THỊ NHỰT PHƯỢNG
SỐ TK: 167963349
 
 
NGÂN HÀNG TECHCOMBANK - CN TRẦN NÃO
TÊN TK: NGUYỄN THỊ NHỰT PHƯỢNG
SỐ TK: 19032754688017
 
 
ÁP DỤNG KHI VIẾT HÓA ĐƠN
Số tài khoản Công ty cho hợp đồng và xuất hoá đơn VAT
 
NGÂN HÀNG Á CHÂU - ACB PGD NGÃ BẢY SÀI GÒN
Số tài khoản: 222885949
625 Điện Biên Phủ, P.1, Q.3, TPHCM
 
 
NGÂN HÀNG TECHCOMBANK - CN GIA ĐỊNH - PGD TRẦN NÃO
Số tài khoản: 1903 614 681 2010
125 Trần Não, Q.2, TP.HCM